multifunctioneel liturgisch centrum

De kerkzaal van de Hoeksteen in Monster was aan een grondige renovatie toe. Om de kerkzaal bruikbaar te maken voor de komende decennia wordt het huidige liturgisch centrum met kansel vervangen door een multifunctioneel liturgisch centrum. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat het in balans moet zijn met de bestaande Amsterdamse School Architectuur van de architect Bastiaan Willem Plooij. Het ontwerp is geen letterlijke kopie, maar staat in een gebalanceerde verhouding tot de bestaande elementen.

symboliek en assymetrie

lambrisering

De nieuwe achterwand vormt een rustig decor waardoor de liturgische meubels en de predikant duidelijk zichtbaar zijn. Tegelijk kan de ruimte achter de wand gebruikt worden voor opslag van spullen en als coulissen tijdens voorstellingen. De Bijbel krijgt een betekenisvolle plek op de symmetrie-as van het gebouw, wat verwijst naar de Protestantse opvatting dat het Woord centraal staat. Tegelijk wordt de Bijbel opgenomen in de architectuur van de zaal doordat deze als het ware door de houten ‘lijn’ gedragen wordt. Om de sacrale uitstraling van het liturgisch centrum te behouden, zijn de muzikanten aan de linkerzijde van het podium gepositioneerd en de beamers aan weerszijden op de wanden. De asymmetrische opstelling van podium en achterwand zorgt voor een spannende compositie in de verder symmetrische zaal.

De lambriseringen zijn door houtworm aangetast en worden vervangen. Uit kostenoverweging en om de kerkzaal een eigentijdse uitstraling te geven is gekozen om de nieuwe lambrisering eenvoudiger en strakker te detailleren. Om aan te sluiten bij het verleden blijft de plaatverdeling zo veel mogelijk gelijk aan de oude lambrisering en komt de gouden bies op een andere manier terug in het ontwerp.

multifunctioneel interieur

De vormen van de liturgische meubels sluiten aan op het thema van de verspringende horizon in de kerkzaal. De meubels bestaan uit afzonderlijke stukken waarbij het blad een continue lijn vormt. De lijn meandert zowel in hoogte als in plattegrond, waardoor veel verschillende composities gevormd kunnen worden. Zo kan er voor een doopdienst een andere opstelling samengesteld worden dan voor een dienst waarin het Heilig Avondmaal bediend wordt.

materiaal en kleurgebruik

De doorgaande lijn van het blad wordt gedragen door ronde stokken in een willekeurig patroon. De vele stokken staan symbool voor de individuele leden die gezamenlijk de Kerk vormen. Losse elementen zoals de druipschaal van de kaars, het tafelblad en de lezenaar worden in zo dun mogelijk staalplaat vervaardigd, zodat een mooi contrast tussen de zware houten lijn en deze elementen ontstaat. De stalen elementen lijken boven het houten blad te zweven door ze op dunne stalen pootjes te monteren.

vrijblijvend kennismaken